Wednesday, May 5

Bokbyte

Jag missade den här bokbytaridén: http://enbokomdagen.blogspot.com/2010/04/varskont-bokbyte.html men jag hoppas kunna vara med en annan gång.

Kanonidé!

No comments: