Tuesday, May 4

Statusstress, Alain de Botton

I Statusstress (på engelska hos Adlibris) behandlar Alain de Botton frågan "duger jag som jag är". Lättsamt, genomtänkt och tänkvärt är väl ord som kan beskriva Statusstress, tycker jag.

De Botton går igenom olika orsaker till att vi ofta känner stress över våra liv, över vad vi åstadkommit och, inte minst, inte åstadkommit (kärlekslöshet och snobberi till exempel). Stressen uppkommer då vi jämför våra liv med andras, gräset tycks ju alltid grönare i andras trädgårdar.

Statusstress ger oss också möjliga vägar ur denna ångest. Till exempel menar de Botton att man kan välja religionen eller konsten för att få perspektiv och för att hitta djupare mening.


Statusstress är rejält tänkvärd.

Betyg: Rekommenderas!


Bloggar om Statusstress
Jonas Mosskin

1 comment:

Fru E said...

Han är verkligen en skarp hjärna, Alain de Botton! Jag har läst två av hans böcker. Den senaste var Arbetets lust och leda, som jag skrev om här: http://frue.bloggsida.se/bocker/arbetets-lust-och-leda Även den rekommenderas!